Blog

Od GPS ke GIS

GPS navigace se dnes staly součástí našeho života a používáme je zcela automaticky, rutinně, a to nejen když jedeme autem, ale i při turistice, sportu, v běžném životě. A vzpomenete si na Vaši první zkušenost s touto technickou vymožeností posledních let? Kdy jste ji poprvé viděli, jak funguje? Předpokládám, že to bude tak cca před 17-20 lety. Asi se shodneme na tom, že Ti, kteří se dnes chystají na studium na vysoké škole, ji již v dětství zažili. Je to technika, která nejvíce pronikla do civilního života a zevšedněla, z toho, co se dnes využívá v rámci geografických informačních systémů, tedy GIS.

Jaké mohou být možnosti profesionálního využití např. GPS systémů při plánování tras policejních hlídek ve velkých městech a dalších prostředků monitorování povrchu země z letadel a družic, to bylo tématem mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2017, pořádaného Institutem geoinformatiky na HGF VŠB – TU Ostrava.

Hornicko-geologická fakulta je nejstarší fakultou univerzity a svým tehdejším zaměřením ji dala i název. Vedle hornických a geologických oborů se následně rozvíjely i související obory jako geodézie, kartografie a ve spojení s informačními technologiemi nakonec i geoinformatika. Dnešní Institut geoinformatiky se vyprofiloval v pracoviště s řadou významných mezinárodních kontaktů, což bylo patrné v průběhu sympozia GIS Ostrava 2017. Úvodní přednášky přednesené hosty z University College London, University of St. Andrew nebo University of Glasgow potvrdily mezinárodní rozměr sympozia a svým obsahem ukázaly zajímavé možnosti moderní techniky a následného zpracování získaných dat. Pro všechny zájemce o tuto problematiku lze doporučit nahlédnout do sborníku konference, který by měl již tradičně vyjít ve spolupráci s nakladatelstvím Springer.

Setkání s organizátory konference z řad Institutu geoinformatiky a zahraničními hosty v průběhu zahájení konference bylo pro mne příjemným zážitkem, který mi dodal optimismu. Přátelské přijetí zahraničních hostů prozrazuje víceleté mezinárodní kontakty mladé reprezentace institutu, jejich odbornou zdatnost a schopnost rozvíjet tento mladý obor. Věřím, že se jim to podaří a pro směr GIS získají i řadu zájemců o vysokoškolská studia z řad mladé generace, která si s GPS-kou možná „už hrála na písku“.