Blog

Ranking, tentokrát se zajímavým výsledkem....

 

Víte, že nejsem moc příznivcem statistik, koneckonců jsem o nich pojednával i v blogu. Ve velké většině případů pracují autoři s kombinacemi posuzovaných parametrů, které možná „z venku“ vypadají logicky, ale po započtení různých kritérií daného prostředí či oblastí posuzování, dochází ke zkreslování reálného pohledu na věc. Jaké bylo překvapení všech, když k nám dorazila doslova šokující informace o žebříčku hodnocení vysokých škol ve světě „World University Rankings 2015-16“, kde byla VŠB - Technical University of Ostrava hodnocena na 301÷350 místě. Za námi od 401. místa se umístilo dalších 8 veřejných vysokých škol ČR. Naše univerzita byla hodnocena jako nejlepší ve střední Evropě s komentářem v Lidových novinách 2. října 2015. I když neznáme přesně parametry posuzování (např. počty studentů, pedagogů, vědecký výkon, počty citací, počty impaktovaných článků, spolupráce s praxí, smluvní výzkum, patenty, atd.) je tato zpráva výborná a my absolventi si můžeme říct, studovali jsme univerzitě, která dosáhla uvedeného prestižního hodnocení. Proto bych chtěl poděkovat a pogratulovat všem pracovníkům Fakulty strojní VŠB-TUO, kteří se podíleli a podílejí na tomto výsledku hodnocení univerzity. Přál bych si, aby se nám podařilo obhájit toto umístění i v dalších létech. Je to jedna z důležitých cest, jak oznámit světu, že i v České republice, a zejména Ostravě, umíme poskytovat vzdělání tolik potřebným technikům, generovat vědecké výsledky a úzce spolupracovat s praxí.