Blog

65. výročí založení Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava

Akademický rok 2015/2016 jsme zahájili oslavami 65. výročí založení Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava. Příprava trvala prakticky rok a vyplatila se. Ono se to nezdá, ale zajistit hladký průběh dvou dnů pro zhruba 500 účastníků od Slavnostní vědecké rady, přípravu materiálů a ocenění, přes ubytování, exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice, ukázky laboratoří FS, až po raut a kapelu, není tak jednoduchý. Tým asi patnácti kolegů zvládl oslavy na jedničku. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat. Myslím si, že oslavit výročí založení si fakulta zaslouží nejen pro svou nelehkou historii, ale i pro připomenutí a zamyšlení se nad situací v létech minulých a nad současností. Na Slavnostní Vědecké radě vystoupil pan profesor Horyl s příspěvkem „Střípky z minulosti“, ve kterých zavzpomínal na svá studentská léta na fakultě. Pro fakultu je důležitý vývoj posledních čtyř let, kdy se nám podařilo navýšit rozpočet o téměř 66%, který má zásadní vliv na kvalitu výuky a zejména vybavení laboratoří. Zazněla rovněž jedna z nejdůležitějších informací: počet přihlášek na Fakultu strojní do prvního ročníku Bc. studia vzrostl oproti loňskému roku o 46% (z 621 na 908) a počet zapsaných studentů na naší fakultě se přiblížil počtu z let 2012/2013 (i když demografická křivka klesá) a to je ještě v běhu třetí kolo přijímacího řízení. Příznivé zprávy zazněly v dalších vystoupeních z řad zástupců státní správy, akademické obce a zástupců průmyslu. Mezi členy a hosty Vědecké rady patřili pan hejtman Novák, pan senátor Brož, pan generální ředitel Vítkovice Holdingu Světlík, pan rektor Adamczak, prorektoři a děkani naší univerzity a další. VŠB-TUO udělila tři medaile Georgia Agricoly prof. Pochylému, prof. Šoosovi a doc. Štekláčovi. Fakulta strojní ocenila 23 pracovníků naší fakulty a zástupců průmyslu za dlouholetou práci a dosažené výsledky. Oslavy dále pokračovaly návštěvou Dolní oblasti Vítkovice, kde se krásné počasí postaralo v neopakovatelný pohled na Ostravu a okolí z vysoké pece s Bolt Towerem. Neméně zajímavým místem byla multifunkční aula Gong a Svět techniky. Tečkou za prvním dnem byl raut a neformální setkání všech zúčastněných v naší menze. Pro dokreslení atmosféry se můžete podívat zde: http://fs1.vsb.cz/~hla80/Aktuality/2015/2015FS65let/index.html.  Ve druhém dni jsme představili pracoviště Fakulty strojní. Za sebe můžu říct, že naše fakulta oslavila důstojně 65. leté výročí svého založení a doufám, že za 5 let oslavíme 70. výročí založení fakulty v minimálně stejně dobré kondici jako u tohoto výročí. Fakultě strojní držím palce do dalších let.