Blog

Zasloužené prázdniny.....

Minulý týden jsem se rozloučil s absolventy Fakulty strojní na slavnostní promoci. S těmi, co promovali po třech „bakalářských“ létech, se ještě uvidím, ale těm kterým jsem na podiu Nové Auly VŠB-TU Ostrava předával magisterský diplom, jsem se možná viděl naposled. Promovaní inženýři se vydávají na svou osobní a profesní dráhu a možná se v budoucnu potkáme někde v praxi. V letošním akademickém roce jsem podepsal 501 diplomů a dodatků k diplomům (Bc. + Ing.) a i když počet podpisů je přes tisícovku, velmi si podepisování těchto dokumentů vážím. Je to pro mě čest stvrdit svým podpisem kus poctivé mnohaleté práce tolika mladým lidem. Teď už vše záleží na Vás, jakým směrem se budete ubírat. Proto přeji našim studentů a absolventům do další možné etapy studia a osobního života hodně zdraví, pevné vůle, úspěchů, spokojenosti a radosti. Nezapomeňte na svou Alma Mater i na své pedagogy a pracovníky FS, kterým patří taky velké díky za odvedenou práci. No a co nás čeká dále? Zasloužené prázdniny. Přeji všem pohodové, odpočinkové a klidné prázdniny.....