Blog

Snad se “Blýská na lepší časy“

V minulém blogu jsem si posteskl nad informací o klesajícím počtu nastupujících studentů na technické obory díky demografické křivce. Důvodem byl fakt, že na naší Fakultě strojní VŠB-TUO bylo do akademického roku 2014/2015 přijato o cca 18% méně studentů (do prvního ročníku Bc. stupně studia) oproti akademickému roku 2013/2014. I když jsme pokles studentů finančně zvládli, mohlo by další snižování přijímaných studentů tuto situaci komplikovat. V letošním roce byl ukončen příjem přihlášek 30. 4. 2015. Je jasné, že přihláška není zápis do studia, ale zjištění, že počet přihlášek je o 32% vyšší, oproti loňskému roku, o něčem svědčí. Tento údaj mě mimořádně potěšil i z toho důvodu, že se jedná o počet přihlášek v prvním kole. Do druhého kola se mohou studenti přihlašovat do 21. srpna 2015. Doufám, že naše aktivity a soustavné vysvětlování, jak je to s techniky, přispěla ke zvýšenému zájmu o strojařinu. Taky lze předpokládat, že studenti a rodiče sledují situaci na trhu práce a zájem o absolventy po ukončení studia. Právě minulý týden byl Hospodářských novinách zveřejněn článek s názvem „Úspěšný absolvent = technik hovořící několika jazyky“, doporučuji Vám ho k přečtení. Popisuje reálnou situaci zájmu o pracovníky různých oborů v České republice.