Blog

Jmenovací řízení

 

Minulý týden proběhla na naší univerzitě Vědecká rada VŠB-TU Ostrava. V programu bylo, kromě jiného, i jmenovací řízení (profesorské řízení) pana doc. Dr. Ing. Ivana Mrkvici. Jeho obor je strojírenská technologie se zaměřením na obrábění. To, že obrábění materiálů je trvale progresivní obor, nemusím asi psát. Přednáška o oboru seznámila členy vědecké rady s novými trendy v obrábění ozubení. Co však bylo důležité a nebývá vždy oceněno, je kromě článků v impaktovaných časopisech, článků v databázích Scopusu a WoS, a citací, rovněž autorství dvou patentů, mnoha ověřených technologií a užitných vzorů. Jistě víte, že od mého nástupu do funkce děkana, prosazuji propojení Fakulty strojní s praxí. P. docent je ukázkovým příkladem, jak by mělo vypadat směřování pedagogů na naší fakultě. Pokud pedagogové spolupracují s praxí, vedou diplomové a bakalářské práce zadané z firem, seznamují studenty s „reálným životem po studiu VŠ" na exkurzích a stážích, lze označit toto počínání za nejlepší cestu výuky na technických univerzitách. Po zodpovězení několika dotazů proběhlo hlasování a můžete hádat, jaký byl výsledek. Ani jeden hlas nebyl proti. Pan docent excelentně reprezentoval naší fakultu, nepamatuji takové jednotné hlasování vědecké rady. Doufám, že i naše další připravovaná jmenovací i habilitační řízení dosáhnou stejného výsledku. Pane docente, děkuji ti za příkladnou reprezentaci Fakulty stojní VŠB-TU Ostrava.