Blog

O výuce rozhodují finance.

Každým rokem v březnu řešíme otázku financí na univerzitě i fakultách. Vedení univerzity rozděluje přidělené prostředky z MŠMT. Dobrou zprávou pro nás je, že prostředky za vědu a výzkum (VaV) se dělí podle loňské metodiky, kterou dobře známe a vědecký výkon fakulty a pracovišť lze srozumitelně vyjádřit. Podle informací z ministerstva, mělo dojít k úpravě rozdělování financí již pro letošní výpočet, to se naštěstí nestalo. Fakulta strojní VŠB-TUO si stále drží druhé místo ve VaV výkonu na naší univerzitě. Vědecký výkon fakulty je důležitý, protože většina fakult musím z prostředků VaV (zdroj 2104) dotovat výuku, aby její kvalita byla na požadované úrovni. Na počet studentů, kteří nastoupili na FS v tomto akademickém roce do 1. ročníku Bc. studia, se poprvé projevil vliv demografické křivky ve snížení přijatých studentů o cca 18%. Dobrou zprávou je, že přidělené prostředky z MŠMT na VŠB-TUO jsou nižší o pouhých 0,4% (oproti loňskému roku), při poklesu počtu studentů v současném akademickém roce 2014/2015. V příštím týdnu se ukáže, zda na naší fakultě porosteme s financemi, jako v minulých třech létech, nebo nás postihne úbytek studentů. Pevně věřím, že demografický vývoj v ČR nebude mít tak zásadní vliv na finance Fakulty strojní v roce 2015.