Blog

Jak na Nový rok, tak po celý rok, tentokrát se studentskou formulí…

Vypůjčil jsem si pranostiku, která jak doufám, charakterizuje nejen první den roku, ale i celý leden 2015 na naší fakultě. Za Fakultu strojní můžu označit tuto pranostiku za platnou. Historicky poprvé bude Fakultou strojní a celou univerzitou představen projekt Institutu dopravy FS „Formula student“. Těší mě, že po dvou létech se podařilo dílo, na kterém se podíleli studenti pod vedením pedagogogů osmi kateder FS za velké podpory firem. Pokud má někdo pocit, že dnes je zhotovení formule pouhé nakoupení dílů a jejich smontování, není tomu tak.  Je pravdou, že jednotlivé standardizované komponenty (motor, převodovka, pneumatiky, disky, aj.) byly nakoupeny, ale konstrukce rámu, zavěšení kol a geometrie, nastavení motoru, atd., je originalitou. Pro mnohé členy týmu to byla nová zkušenost podpořená z velké míry fandovstvím. Pokud byste chtěli vědět více a vidět křest historicky první studentské formule na VŠB – TU Ostrava, přijďte do Nové auly VŠB-TUO 15. 1. 2015 v 10:00, určitě to stojí za to….