Blog

Čas vánoční – čas novoroční.....

„Mezisvátčím“ lze označit několik dní koncem roku od absolutního předvánočního stresu v práci, při shánění dárků, stromečků a ryb, přes svátky vánoční, až po silvestrovskou veselici. Letošní čtrnáctidenní svátky poskytují dostatečný čas na odpočinek, který si určitě zasloužíme všichni. Ten přechod z pracovního nasazení do vánoční pohody jsem osobně pocítil až 27. 12. 2014, kdy jsem poprvé ráno vstával až v 8:30. Do 26. 12. 2014 si moje tělo drželo standardní pracovní režim s „getting up-em“ v 5:00. Doufám, že u Vás proběhlo přepnutí do odpočinkového režimu rychleji než u mě. Období vánoc je čas, kdy hodnotíme končící rok 2014. Můžu říct, že celý rok od jeho začátku, byl pracovně nejnáročnější za dobu mého téměř tříletého působení ve funkci děkana FS. Těší mě, že výsledky práce nejenom mé, ale i Vás všech jsou jasně zřetelné. Bez jakýkoliv pochybností můžu konstatovat, že Fakulta strojní VŠB-TUO je v dobré kondici. Rok 2014 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás, ale i při komplikovaných podmínkách jsme jej zvládli velice dobře a dosáhli společně řady úspěchů. Vážené kolegyně, kolegové, pracovníci FS, pod pomyslným fakultním vánočním stromečkem naleznete dárek ve formě finanční odměny ve výši 50% tarifní mzdy (kterou očekávejte v lednu 2015), jako poděkování za Vaší práci. Pevně věřím, že Vás tento dárek potěší.   

Za sebe a za vedení Fakulty strojní VŠB-TUO Vám přeji mnoho štěstí, pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví v roce 2015.