Blog

Jak dál na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava

V současné době máme za sebou více než polovinu zimního semestru 2014/2015 a začínáme se připravovat na příští rok. Letos poprvé zaznamenala Fakulta strojní VŠB-TUO pokles počtu zapsaných studentů o cca 20% (resp. 17%). Demografická křivka nás v letošním roce poprvé dostihla. Co s touto situací budeme dělat? Od září máme definovaný program od návštěv středních škol, setkání s řediteli i studenty gymnázií, reklamní akce v tisku i na www, až po soutěže na středních školách. Cílem je ještě ve větší míře popularizovat strojařinu jako perspektivní obor pro budoucí povolání. Možná jste už zaznamenali seriál video spotů zveřejňovaných na Facebooku FS a  YouTube FS každý týden vždy v neděli v 19:00 hodin. Video spoty jsou 4 a sám jsem zvědavý na sledovanost čistě studentského díla. Tímto děkuji studentů za precizně odvedenou práci. Máte zájem o další informace o dění na Fakultě strojní? Zúčastněte se Setkání akademické obce s děkanem FS 13. listopadu 2014 od 12:30 hodin na C4.