Blog

Matematika, matematika.....

V současné době připravujeme materiály k přijímacímu řízení na akademický rok 2014/2015. Diskutovaným tématem prominutí přijímacích zkoušek na Fakultu strojní je vykonání maturitní zkoušky z matematiky nebo nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky Matematika+, nebo maturitní zkoušky z fyziky, anebo prominutí také těm uchazečům, kteří mají studijní průměr do 2,50 včetně. Cílem těchto podmínek je preferovat studenty, kteří mají znalosti z matematiky nebo fyziky na určité úrovni. Novinkou v našem přijímacím řízení je Matematika+, která je sice na středních školách nepovinná, ale určitě ukazuje trend zvýšit kvalitu základního obecného předmětu pro technika. Jaký názor na Matematiku+ máte Vy?