Blog

SESIA 2014 v Národním technickém muzeu v Praze

Minulý týden jsem se zúčastnil jednání děkanů Fakult strojních v Česku a na Slovensku SESIA 2014. Je nás 10 od Plzně do Košic, ale patří k nám i zakládající (ne)strojní Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Setkání děkanů bylo historicky dvacáté a spolu s proděkany a tajemníky fakult jsme se sešli v Národním technickém muzeu v Praze. Je zajímavé sledovat diskuse, názory a zkušenosti děkanů, kteří jsou ve funkci od jednoho do osmi let. Některé problémy máme společné, některé jsou odlišné. Víte, které problémy máme společné? Určitě je to financování vysokých škol a klesající počet studentů, nastupujících do prvního ročníku Bc. studia. S počtem studentů nemá problém pouze FSI VUT Brno, kde při zájmu cca 1 300 studentů, přijali cca 1 000 studentů. V Brně se pokles dle demografické křivky neprojevuje. S vědou a výzkumem „bojuje“ každá fakulta po svém. Velkým letošním tématem byla spolupráce s praxí. Některé fakulty spolupráci začínají v rovině exkurzí, stáží a praxí, někteří tvrdí, že je to velký problém. V této oblasti si dovolím říct, že naše Fakulta strojní VŠB-TUO má dvouletý náskok díky Průmyslové radě FS, která je dnes složena z 29 zástupců reprezentující cca 130 firem (dva klastry). V diskusi nad zajišťováním praxí studentů, studijních pobytů, přednášek odborníků z firem, atd., jsme mohli radit, jak na to. Navíc paní děkanka Dobrovská sdělila informaci, že FMMI nikdy nezrušila z výuky povinné praxe. Jsem rád, že v této oblasti jsme my v Ostravě jednotní. SESIA 2014 v Praze byla završena tiskovou konferencí, kdy mezi nás zavítal pan místopředseda vlády ČR Bělobrádek a ministr průmyslu a obchodu ČR Mládek. Z jejich úst zazněly podnětné návrhy a já pevně věřím, že se jim ve vládě (alespoň část) podaří prosadit.