Blog

Poslední týden prázdnin.....

Uteklo to jako voda a pomalu se blížíme ke konci prázdnin. Doufám, že všechno co jste si předsevzali, se Vám daří či podařilo splnit. Někteří z Vás studentů i akademických pracovníků odpočívali, někteří pracovali na brigádách, někteří vycestovali do zahraničí za prací, studiem či zábavou, někteří finalizovali své Ph.D. a habilitační práce. Důležité je, abyste byli spokojeni se svými splněnými předsevzetími. Já jsem část července trávil na jazykovém kurzu na Maltě a dalo mi to zabrat. Se stoupajícím věkem se paměť zhoršuje a právě na výuce cizího jazyka je to znát. Byl jsem spokojený se způsobem výuky angličtiny a odnesl jsem si ponaučení, že opravdu bez cizího jazyka to nejde a to nemluvím pouze běžné jednoduché komunikaci na letištích, v hotelu nebo ve městě, ale i o úrovních znalostí nás všech označovaných A2, B1, B2, apod. Ale k prázdninám nepatří jen angličtina, ale hlavně odpočinek. Proto přeji všem do posledního týdne prázdnin jeho příjemné prožití, i když to počasí nám asi přát moc nebude......