Blog

Konec akademického roku a začátek zasloužených prázdnin

Právě skončily dva dny promocí našich absolventů bakalářských a magisterských studijních programů. Je pro mne radost sledovat studenty Fakulty strojní, jak kráčejí nejistým krokem na pódium pro diplom získaný za zaslouženou práci tří nebo pěti let. Pro studenty to bylo dlouhé období, kde si formovali myšlenky, naučili se učit, poznali celoživotní přátele a hlavně získávali zkušenosti do budoucího života. Těm, kterým jsem předal diplom, to dotáhli do vítězného konce a gratuluji jim. Bohužel se jedná pouze o polovinu z těch studentů, kteří se zúčastnili na tomto podiu slavnostní imatrikulace, při nástupu na naší Fakultu strojní. Strojařina je těžký obor, a kdo ho zvládnul, má před sebou velmi dobrou perspektivu v praxi. Vážené absolventky a absolventi, přeji vám hodně zdraví, pevné vůle, úspěchů, ale také spokojenosti a radosti v profesním i osobním životě. Těm, co budou pokračovat v magisterském nebo doktorském studiu, přeji příjemné odpočinkové prázdniny. No a nakonec pedagogové a kolegové z Fakulty strojní, rovněž přeji pohodové prázdniny, odpočněte si, ať v září můžeme nastoupit do výukového procesu nového akademického roku.