Blog

Statistiky podruhé, nyní o Fakultě strojní

Statistika je potřebná, když hledáme srovnání něčeho s něčím, když hledáme trendy vývoje, apod. Na Fakultě strojní VŠB-TUO lze statisticky vyhodnocovat několik parametrů, které fakultu charakterizují. Mezi ty sledované patří tři: počet studentů zapsaných v létech do prvního ročníku Bc. Mgr. a Ph.D. studia, vědecký výkon FS a finanční situaci FS. Stále se snažíme popularizovat vědu a techniku již od mateřských školek až po školy střední s hlavním cílem, sdělit studentům, že studium techniky je těžké, ale stále mohou studovat perspektivní obor, který absolventům zajistí zajímavá zaměstnání, jinými slovy absolventi FS nezvyšují počty nezaměstnaných.

Co vypovídá statistika? Jaký je počet zapsaných studentů FS v létech 2012, 2013, 2014 – Bc. studium 610, 561, 576; - Mgr. studium 282, 351, 313; Ph.D. studium 49, 43 a 60 studentů. Co říká statistika? I při klesající demografické křivce lze konstatovat, že počet studentů na Fakultě strojní neklesá. Jak jsme na tom s vědeckým výkonem FS (RIV body), který přímo ovlivňuje rozpočet fakulty v létech 2011, 2012, 2013 – 4 914, 9 511 a 14 318 bodů. Co říká statistika? Meziroční nárůst bodů v RIVu je cca 40%. Právě v současné době čekáme na RIV body 2014, které mohou být ovlivněny změnou metodiky výpočtu VaV výkonu. No a jak je zvykem finance jsou vždy až na prvním místě. Při mém nástupu do funkce v roce 2012 měla FS propad ve financích – 6,5% (oproti roku 2011), tj. 67,793 mil. Kč. V roce 2013 zaznamenala FS nárůst 11,4%, tj. 76,377 mil. Kč a v roce 2014 další nárůst financí o 11,6%, tj. 85,226 mil. Kč. Lze tedy statisticky vyhodnotit finanční situaci tak, že za poslední 2 roky zvýšila FS rozpočet 23%. Za poslední uváděný parametr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům i studentům Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, kteří zejména vědeckým výkonem zásadně ovlivnili nárůst finančních prostředků na fakultě. A jaké poučení plyne ze statistiky? Vyhodnocujme a finančně ohodnoťme výkony pracovníků FS a studentů ve VaV činnosti. Co si myslíte, oceňujeme finančně výsledky VaV činnosti jednotlivých studentů a pracovníků? Samozřejmě ANO, vždyť je to vidět.....