Blog

Sváteční období

Vánoční období je čas, kdy se zamýšlíme nad uplynulým rokem. Konečně jsem, až nyní, našel čas i já. Důvodem odmlky bylo mé pracovní vytížení, snad největší za posledních sedm let. Na podzim 2018 se v jednom čase sešlo velké množství aktivit od zahraničních služebních cest, přes Setkání děkanů strojních fakult ČR a SR (SESIA 2018), startu nových projektů OP VVV, zahájení stavby nových laboratoří, až po přípravu a podání institucionální akreditace na Národním akreditačním úřadě. Současně s institucionální akreditací jsme podávali akreditaci habilitačních a jmenovacích řízení na VŠB-TU Ostrava a to vše v posledním pracovním prosincovém týdnu. Proto bych chtěl poděkovat pracovníků Fakulty strojní VŠB-TUO za dobře odvedenou vyčerpávající práci na přípravách akreditačních spisů. Nyní už můžeme pouze držet palce, ať vše vyjde. Pro mě začaly vánoce v pátek 21. 12. 2018 po 19:00 hodině, kdy jsem ukončil poslední přednášku pro studenty kombinované formy studia. Takový to byl konec zimního semestru. Nesmím zapomenou ještě na jednu událost. V úterý 18. 12. 2018 jsem se zúčastnil, společně se šesti kolegy z VŠB-TU Ostrava, slavnostního předání profesorských diplomů panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou v Karolinu Univerzity Karlovy. Děkuji všem, kteří mě podporovali.

Věřím tomu, že v mezisvátečním čase intenzivně odpočíváte. Nyní bych Vám rád popřál vše nejlepší do nového roku 2019.