Blog

Novinky po prázdninách.

Prázdniny jsou za námi a doufám, že jste si všichni odpočinuli. Po pravdě, mi letošní prázdniny „odpočinkově“ moc nevyšly, do poloviny července jsme řešili akreditace a v další části prázdnin vyskakovaly další neodvratné úkoly. V září začne nejen zimní semestr, ale taky příprava na institucionální akreditaci, která se bude týkat všech fakult. Pro Fakultu strojní jsou stěžejní čtyři zářijové akce. První z nich proběhla již 1. září 2018 v Šumperku, kde jsme se zúčastnili slavnostního otevření Knihovny T.G. Masaryka v Šumperku, v jejímž 3. patře nově sídlí naše Centrum bakalářských studií Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v zrekonstruované budově města za cca 70 mil. Kč. Studenti strojařiny ze Šumperka a okolí, těšte se na nové prostory s možností využívání knihovny. Druhou aktivitou je festival Art&Science 2018 na VŠB-TU Ostrava 6. září 2018. Třetí důležitou událostí je setkání děkanů strojních fakult Česka a Slovenska SESIA 2018, kterou po čtrnácti létech pořádá FS na hotelu Sepetná na Ostravici. Tři dny bude 11 děkanů, proděkani a tajemníci diskutovat o technickém vzdělávání v ČR a SR. Čtvrtou aktivitou je naše účast na Dnech NATO 2018, kde budeme vystavovat. Jak vidíte, určitě se nebudeme v září nudit. Těším se na setkání s Vámi na Art&Science 2018 a Dnech NATO 2018.