Blog

Svařovací den 2018 v Hněvkovicích popatnácté...

Ve dnech 7. a 8. 6. 2018 proběhl v krásném prostředí na břehu řeky Vltavy v Hněvkovicích, poblíž Jaderné elektrárny Temelín, již 15. ročník Svařovacího dne 2018. Přes 50 odborníků z oblasti svařování, legislativy, kontrol a životnosti svarových spojů jaderných elektráren České a Slovenské republiky diskutovalo nad touto problematikou. Důležitost Svařovacího dne 2018 je dána účastí zástupců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vedení ČEZu, pracovníků skupiny ČEZ, ŠKODY JS, ESABu Vamberk, dodavatelských firem a dalších odborníků. Účastníci si vyslechli přednášky pana ředitele divize JE ČEZu Ing. Bohdana Zronka, paní předsedkyně SÚJB Ing. Dany Drábové, Ph.D., Ing. Jiřího Hajdíka, Ph.D. a dalších. Letošním hlavním tématem byly opravy svarových spojů JE, jejich životnost a řízení kvality v Divizi jaderná energetika. V dalších přednáškách jsme se dověděli o metodách oprav heterogenních svarových spojů nátrubků parogenerátorů metodou Weld Overlay (WOL). Těší mně, že v řadách odborníků v oblasti jaderné energetiky, pracují i naši absolventi magisterského a doktorského studia. I ČEZ postrádá mnoho techniků strojařů, kterých je nedostatek a napomáhá k popularizaci techniky mezi mladými lidmi dlouholetou spoluprací s VŠB-TU Ostrava. Svařovací den 2018 pokračoval pravidelnými praktickými ukázkami svařování ve spolupráci s firmou ESAB Vamberk, s.r.o. s možností si svařování vyzkoušet. V pozdním odpoledni nesmí na žádném svařovacím dni chybět výborné „Mirkovo prasátko“ na konstruktérsky zdařilém automatickém rožni. Další dlouholetou tradicí je aplikace tvrzení „Co Čech to muzikant“, kdy technologové, inženýři a svářeči vymění pracovní nástroje za nástroje hudební a ukážou i to, že umí relaxovat při muzice. Již dnes se těšíme na 16. ročník Svařovacího dne 2020 v Hněvkovicích.