Blog

Finiš v polovině semestru....

Současně se snahou zvyšování vědeckého výkonu naší fakulty pracujeme intenzivně na akreditaci studijních programů dle „nového“ vysokoškolského zákona. Řádově před třemi léty se začala řešit koncepce naší univerzity, zda půjdeme cestou institucionální akreditace (akreditace studijních programů přes všechny fakulty) nebo budeme akreditovat studijní programy jednotlivě. Institucionální akreditace má své výhody, ale vyžaduje se u ní připravenost všech fakult k stanovenému datu. Do této koncepce vstoupily požadavky jednotlivých fakult o urychlení již končících akreditací s nutností akreditovat ihned a nečekat na ostatní. Výsledkem bylo, že jsme na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili mapu nutných akreditací studijních programů ihned a těch které, až tak nespěchají. I u nás vyvstala nutnost akreditovat cca 50% stud. programů „rychle“. No a proč píšu o finiši...? Právě v tomto týdnu jsme vyexportovali materiály pro jejich posouzení Interní akreditační komisí a k následnému předložení materiálů Radě pro vnitřní hodnocení. Nebylo to nic jednoduchého. Připravit, editovat, kontrolovat a zpětně opravovat nalezené nedostatky nejen u garantů programů a přednášek, ale i v předmětech pro českou a anglickou verzi, nám zabralo téměř jeden rok. Komplikovanost procesu potvrzuje množství stran spisů. K zhruba 50% celkové akreditace na Fakultě strojní se váže materiál blížící se ke 4 000 stran. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem pracovníkům za úsilí a trpělivost při zpracovávání materiálů, zejména pak panu proděkanovi doc. Ing. Zdeňkovi Foltovi, Ph.D., který celou přípravu, podání a další pokračování akreditace má na starosti. Držím palce, ať nám akreditace na naší fakultě dopadne dobře.