Blog

Věda a výzkum na Fakultě strojní....

Na poslední Vědecké radě VŠB-TUO jsme si vyslechli zprávu o vědecké činnosti naší univerzity. Vůbec mě nepotěšily výsledky Fakulty strojní. Pro hodnocení vědecké a výzkumné činnosti (VaV) existuje bodové hodnocení, tzv. RIV body. RIV body dle metodiky jsou přidělovány za články v časopisech registrovaných v mezinárodních databázích Web of Science (WoS) a Scopus, za excelentní výsledky, patenty. apod. Znamená to tedy, kolik těchto výsledků fakulta vygeneruje, tolik získá bodů RIV a tolik má finančních prostředků za VaV. Smutné je to, že žádám šest let pracovníky FS, aby generovali články v časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus, patenty apod., mnohdy bohužel marně. Každý si musí uvědomit, že cca 30% jeho mzdy je tvořeno právě z výsledků jeho VaV. Výsledky (RIV body) klesají: RIV 2014 – 16 848 bodů, RIV 2015 – 14 058 bodů a RIV 2016 – 12 208 bodů. Příčin poklesů je několik, ale co platí, že hlavní zdroj RIV bodů je za VaV činnosti a s ní související psaní článků. Slyším od kolegů, že je to honba za kvantitou, ne kvalitou, že nemají čas a moc učí, že je problém článek přeložit do odborné angličtiny, že jim to mnohokrát vrátí oponent, že dotyčný není přesvědčený o správnosti psát články, apod. I když všechny argumenty mohou být pravdou, v konečném důsledku nebudou nikoho zajímat, prostě na základě RIV bodů MŠMT přidělí finance. Už vůbec si nedovolím psát o kvartilech (Q1 – Q4), které zvyšují počet RIV bodů směrem ke Q1 (hodnocení časopisů), viz obr. Proto se vedení FS rozhodlo nastavit podmínky pro podporu psaní článků, ke kterým patří: zajištění odborných překladů článků vč. kontroly na plagiátorství, odměny autorským týmům za články v Q1 – Q4, odměny za excelentní články v Q1, platby poplatků za články, odměny studentům Ph.D. za články, atd. Samozřejmě platí „něco za něco“. Vedoucí pracovišť mají za úkol zajistit na svých pracovištích články dle návrhu vedení. Pevně věřím, že se nad touto situací všichni zamyslíme a zvýšíme počet RIV bodů za FS, vždyť to neděláme zadarmo, ale za odměnu navíc. Je nutné říct, že na jiných fakultách a pracovištích VŠB-TUO existují stejné či podobné podmínky.