Blog

Jak dále po Dni otevřených dveří 2018 Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava...

Letošní rok začal hekticky změnami na naší univerzitě. Na naší fakultě vznikla Katedra matematiky a deskriptivní geometrie z původního celoškolského pracoviště, byly schváleny důležité předpisy pro chod fakulty a univerzity a nyní finišujeme s materiály pro akreditaci studijních programů dle nového vysokoškolského zákona. Co však zůstává, je pravidelný start kampaně a Den otevřených dveří. Novum v kampani, přibližující studentů technické obory, je společné představení s Fakultou elektrotechniky a informatiky s názvem „Ukaž se“. Důvod je jednoduchý, vždyť strojařina, elektrotechnika a informatika k sobě ve dnešní době patří v robotice, kybernetice, automatizaci, mechatronice, tedy aktivitách Průmyslu 4.0. Pravidelnou naší akcí je Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, který letos proběhl 2. 2. 2018 v Nové Aule. Opět jsme se snažili ukázat, o čem strojařina je a jaké důležité místo zaujímá. Kde jinde než v Ostravě je výhodné studovat technické obory. Není žádným tajemstvím, že Moravskoslezský kraj je nejprůmyslovější kraj v České republice a Česká republika je nejprůmyslovější v EU. Velký dík za organizaci a účast na Dni otevřených dveří 2018 patří pracovníkům a studentům FS, ale taky zástupcům 16 firem, kteří na svých prezentacích představili, to co strojaři dokážou vymyslet a vyrobit. Doufám, že tyto aktivity opětovně přispějí k zájmu o technické obory, jako v minulých létech. Zatím se nám to daří, protože při poklesu počtu maturantů v létech 2011 – 2017 o bezmála - 28%, zaznamenala naše fakulta pokles o pouhých -3,4% studentů v 1. ročníku Bc. studia. Doufám, že v nastávajícím akademickém roce 2018/2019 již bude toto číslo kladné.

Další neméně důležitou oblastí, kterou řešíme na začátku roku je rozpočet fakulty na rok 2018. S novým vedením univerzity se budou provádět změny ve financování. Co však zůstává dále jako stěžejní parametr, je počet studentů a hodnocené výsledky vědy a výzkumu, tzv. RIV body. I když se nám daří držet počet studentů, bohužel rychle klesáme s počty bodů RIV, které mají zásadní vliv až na 30% celkového rozpočtu fakulty. Tuto situaci musíme a budeme okamžitě řešit.