Blog

Podzimní start v přípravě akreditací...

Více než symbolicky začal letošní 1. říjen, zamrzlými okny automobilů. Zkrátka podzim je tady. Když jsme se vloni, v tomto období, začali zabývat otázkou dopadu nového vysokoškolského zákona na akreditace, netušili jsme kolik problémů a otázek vyvstane. Zatím všichni tápou nad přípravou institucionální akreditace a čas nás tlačí. Kardinální otázkou jsou garanti studijních programů (zaměření, předmětů) pro novou akreditaci ve třech stupních studia (Bc., Mgr. a Ph.D.), ale současně je nutností mít garanty (profesory) pro jmenovací a habilitační řízení. Situace je komplikovaná v tom, že dnes nestačí mít titul prof. nebo doc., ale hodnotí se rovněž „kvalita“ garantů (omlouvám se za slovo „kvalita“). Způsob hodnocení je dlouhodobě známý, patří k němu údaje o počtu odučených let, počtu publikací ve WoS a Scopusu, h-index, počtu patentů a užitných vzorů, praxe v oboru, atd. Čím bude více studijních programů, tím více bude třeba garantů, tady platí přímá úměra. Proto je nutné se zamyslet nad reálným množstvím nabízených studijních programů a zaměření v nové akreditaci. Mnozí z Vás slýchávají hlasy, že máme velké množství bakalářských oborů (nově programů či zaměření), které nemají návaznost na Mgr. a Ph.D. studium. Při přípravě nové akreditace to můžeme změnit. Zamysleme se všichni, co můžeme garantovat studentům v období pětiletého studia (3 + 2 roky), jakými obory zaujmeme studenty při výběru studia na naší fakultě, o jaké absolventy (oborově) mají zájem firmy a kým budeme tyto stud. programy a zaměření garantovat. Můj provedený přehled možných garantů na Fakultě strojní nedopadl moc růžově.... A pokud někdo z pracovníků tvrdí, že jde o nové požadavky, ať se podívá na formulář „G“ do pravého dolního rohu (pedagogové formulář G dobře znají). Víte, co je tam uvedeno již asi 12 let? Počet citací, takže v jednom z posuzovaných parametrů o žádnou závratnou novinku nejde....