Blog

Prázdniny jsou tady....

Někteří volají hlasitě hurááá...., někteří se loučí. Ano, je to tak. Těm, co se těší na prázdniny, plně rozumím. Po období stresů ze zápočtů a zkoušek, přeji příjemný odpočinek a načerpání nových sil ke studiu dalších ročníků. Já jsem se, ale na letošních promocích loučil s prvními studenty, které jsem na slavnostní imatrikulaci v akademickém roce 2012/2013, přijímal ke studiu na naší fakultě. Je to zvláštní pocit bilancování, co všechno se nám podařilo zlepšit a zkvalitnit v oblasti výuky i vědy a výzkumu. Ne méně je důležité, co si studenti odnesli po pěti létech studia. Mají dobrý pocit z toho, co jsme se jim snažili předat? Mají dost znalostí, aby byli připraveni pro praxi? Jsou dostatečně vybaveni nejlépe angličtinou? Budou vzpomínat na svou Alma Mater v dobrém? U každého studenta, kterému jsem potřásl rukou a předal diplom na letošních promocích, jsem si tyto otázky uvědomoval více než v předchozích létech. Asi to dopadlo dobře, od několika studentů jsem letos poprvé dostal poděkování za všechno, co prožili na naší fakultě a univerzitě. Velice si vážím i zmínky o spolupráci s praxí a nabídky zaměstnání, o níž jste psali. Vážení studenti, věřte mi, že každého děkana a pedagoga potěší slova díků, za naši pedagogickou práci, která mnohdy nebyla a není jednoduchá. Ale nyní již máme prázdniny.
Vážení kolegové, pedagogové, milí studenti a absolventi, přeji Vám všem klidné a odpočinkové prázdniny.