Blog

Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TUO 2017

V minulém blogu jsem Vás informoval o Dni otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 3. února 2017. No a jak to dopadlo? Jak by řekl klasik: „Dopadlo to výborně.....“. A je tomu tak, zájem o studium strojařiny se projevil, oproti loňskému roku, vyšším počtem návštěvníků z řad studentů, rodičů i prarodičů. Moc mě potěšily i děti ze dvou mateřských školek, z nichž jedna byla ta naše, Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO. Na první pohled jsme rozšířili prezentace našich kateder a vyučovaných oborů. Součástí Dnů otevřených dveří FS jsou vždy prezentace firem (v letošním roce to bylo 15 firem), které dokreslují pohled na současnou „strojařinu“. Našim cílem je abychom potencionálním studentům ukázali, v jakých oblastech mohou po ukončení studia pracovat, protože strojařina zasahuje do mnoha dalších oborů od zdravotnictví, zemědělství až po potravinářství. Celým dopolednem nás doprovázel Smokeman se svými pokusy s energiemi všeho druhu. Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníků Fakulty strojní za organizaci a účast na vydařené akci. No a nyní již nezbývá než čekat na výsledky přijímacího řízení, které proběhne ve třech kolech a bude dále podporováno kampaní „Poslední strojař“. Fotogalerii naleznete zde a na Facebooku.