Blog

Je rozhodnuto podruhé....

Po letošních asi historicky nejkratších vánočních svátcích, začalo zkouškové období. V tomto období je kromě zkoušení, na univerzitě relativní klid a čas na práci, dohnat to, co se v hektickém konci roku nepodařilo zvládnout. Toto období v letošním roce je, ale poznamenáno výjimečnými událostmi. K jedné patří pokračující diskuse o novém Statutu VŠB-TUO a taky o tom, kdy zvolit nového pana rektora, místo profesora Ivo Vondráka, nyní hejtmana Moravskoslezského kraje. Ta druhá otázka je již nyní vyřešena, kdy naši senátoři odhlasovali 17. 1. 2017 harmonogram voleb. Je však otázkou, zda je tento krok správný, protože současný Akademický senát VŠB-TUO (AS VŠB-TUO) a akademické senáty fakult končí své tříleté funkční období k 31. 8. 2017. Původní nastavení postupu voleb bylo takové, že k 1. 9. 2017 začnou pracovat nové senáty fakult, z nichž se sestaví nový Akademický senát VŠB-TUO a ten zvolí rektora univerzity, se kterým bude tři roky řešit veškeré úkoly. Navíc, vzhledem k tomu, že pan rektor nemusí být zvolen v prvním kole a pan prezident nejmenuje rektora ihned, může nastat modelová situace, že doba voleb se protáhne do podzimu, tedy do termínu řádných voleb, to je pouze má úvaha. Pevně věřím, že volební proces nenaruší běžný chod univerzity, od schvalování rozpočtu, až po schvalování dalších procesních záležitostí, které by měly dopad na fakulty. Můj osobní názor je ten, že se mělo vyčkat na volby a sestavení akademických senátů fakult, následně sestavit AS VŠB-TUO a ten měl volit nového rektora. Současný postup potvrzuje kroky „Současný senát zvolí rektora a ukončí svou činnost....“. Trochu mně mrzí, že „Volební boj“ začal již 9. prosince 2016 a mnozí víte, o čem píši. Jaký je Váš názor na danou situaci? Je správné, zvolit rektora v předčasných volbách současným senátem bez jakési morální zodpovědnosti nebo zvolit rektora novým senátem s tříletou zodpovědností nového AS VŠB-TUO?   

 

Jen abych nezapomněl, zvu Vás všechny na Den otevřených dveří Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 3. 2. 2017 v Nové Aule VŠB-TUO, který je podpořen aktivitou „Poslední strojař“. Těším se na setkání s Vámi.