Blog

Poslední strojař...

Apokalyptický název „Poslední strojař...“ vzbuzuje představu téměř neskutečné vize v budoucnosti. Ve středu 7. 12. 2016 jsme zahájili novou kampaň, která má upozornit na složitou situaci ve firmách s nedostatkem techniků, zvláště strojařů. Kampaň je zaměřená na mladé lidi, kteří se rozhodují, zda a kde budou pokračovat ve studiu a kde budou dále směřovat svou odbornost. „Poslední strojař“ bude postupnými kroky s nadsázkou upozorňovat na situaci, kterou si snad nikdo nepřeje. 7. 12. 2016 jsme se sešli s novináři, studenty a zástupci středních škol, abychom nejen spustili kampaň, ale taky abychom založili nový poradní orgán „Pedagogickou radu Fakulty strojní“, která má za úkol spolupracovat a propojit střední školy s námi a průmyslovými podniky. V minulých létech jsme spolupracovali se středními školami na straně jedné a s firmami na straně druhé v rámci Průmyslové rady FS. Pedagogickou radou FS chceme tyto aktivity propojit. Cíl máme přece společný, zajistit dostatek techniků pro náš průmysl, který si je stále žádá. V mém vystoupení zazněla zmínka o aktivní spolupráci všech fakult naší univerzity, se společným cílem propagovat techniku. Pevně věřím, že se nový záměr vydaří, i když to v počátku někdy tak nevypadá....