Blog

Je rozhodnuto....

Po dlouhé době jsem našel prostor na blogování. Od září se vůbec nic nezměnilo, hektický podzim pokračuje. Začali jsme intenzivně pracovat na novém Statutu VŠB-TU Ostrava v souladu s novým vysokoškolským zákonem, navštívil jsem Brněnský veletrh, proběhlo několik vědeckých rad, apod. Jinými slovy akce stíhala akci a vše skončilo volbami do krajských zastupitelstev. Proč jsem nazval BLOG „Je rozhodnuto...“? Ta rozhodnutí jsou dvě. Pan rektor Ivo Vondrák se stal hejtmanem Moravskoslezského kraje. Nyní již pane hejtmane, držím ti palce v nové funkci. Vedením VŠB-TU Ostrava byl pověřen pan prorektor pro studium, statutární zástupce rektora, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Pane prorektore, i tobě přeji pevné nervy a hodně úspěchů při řízení naší univerzity. Pan rektor se s námi rozloučil na Slavnostní vědecké radě VŠB – TU Ostrava 16. 11. 2016 při příležitosti "Mezinárodního dne studentstva a dne boje za svobodu a demokracii". Samozřejmě se neloučí s univerzitou, dále bude přednášet a vést své doktorandy. To je první „rozhodnutí“. Druhé rozhodnutí se týká naší fakulty. Fakulta strojní VŠB-TUO obhájila potřetí třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2016“. Moc mě těší toto ocenění, protože vypovídá o stabilitě kvality našich absolventů v praxi. Vzhledem k tomu, že je těch novinek více, zvu Vás, členy akademické obce, na „Setkání s děkanem Fakulty strojní VŠB-TUO“ v pondělí 28. 11. 2016 od 12:30 do 14:00 na C4. Pokud máte na mně dotazy, posílejte je prosím panu předsedovi AS FS VŠB TU-O na karel.frydrysek@vsb.cz, děkuji Vám.