Blog

Hektický začátek zimního semestru...

Prázdniny utekly velmi rychle a já pevně věřím, že jste si všichni odpočinuli. Je pravdou, že mnoho z nás letos pracovalo na podávání projektů do programů ESF OP VVV. Pracovníci Fakulty strojní podali rekordní počet projektů v celkové výši cca 784 milionů Kč, přičemž celá univerzita podala ESF projekty v celkové výši cca 1,4 miliardy Kč. Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě. Nyní již nezbývá nic jen doufat, že nějaké projekty získáme, udělali jsme pro to maximum.  Září nás všechny překvapilo topickými teplotami a nahradilo poněkud „nehomogenní léto“. Počasí však nemá vliv na aktivity připravované mnoho měsíců dopředu. Ještě před začátkem zimního semestru se sešla 1. září 2016 Průmyslová rada Fakulty strojní, kde byla diskutována otázka aktivit Průmyslu 4.0. 13. září 2016 podepsali Dohodu o spolupráci děkani fakult strojních ČVUT v Praze, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava se Svazem průmyslu a obchodu spojenou s přípravou projektu do Horizont 2020. V následujících dnech se sešlo deset děkanů fakult strojních (+ FMMI) ČR a SR, proděkani a tajemníci na pravidelné SESII 2016, tentokrát na Západočeské univerzitě v Plzni s příjemnou návštěvou Plzeňského prazdroje. Významnou událostí pro naší fakultu bylo, při Zlaté promoci (ročník 1966 - po padesáti létech od promoce), ocenění našeho pana profesora Petra Horyla, umístěním jeho stopy na „chodníku slávy“ před naší hlavní budovou jako v pořadí třetí osobností po Ing. Světlíkovi a p. akademikovi Mazancovi. Start výuky v zimním semestru byl spojen se zahájením výuky Univerzity třetího věku v oblasti Energetiky. Již příští týden bude probíhat Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a Imatrikulace studentů prvních ročníků. Vidíte sami, jak akce míjí akci a někdy se kříží, ale musíme vše zvládnout....