Blog

Příkladný začátek prázdnin.... Dan Shechtman - doplnění...

Období po slavnostních promocích lze označit za začátek tolik očekávaných prázdnin. Chodby na univerzitě i parkoviště se vyprázdnily, tu a tam potkávám studenty a pedagogy v klidu a beze spěchu. Člověk si říká: „konečně dodělám věci, na které nebyl čas na konci letního semestru“. Začátek letošního července byl však něčím zvláštním. Pořadatelé Colours of Ostrava 2016 přidali k hudebnímu festivalu vědeckou, odbornou a diskusní část nazvanou Meltingpot, které se měl zúčastnit i významný izraelský profesor, nositel Nobelovy ceny za chemii (2011)  Dan Shechtman. Pan profesor souhlasil, s byť krátkou návštěvou naší fakulty v úterní podvečer, před Meltingpotem v Dolní oblasti Vítkovice. Při jeho pobytu v Ostravě ho doprovázel Dr. Ing. Radan Salomonovič (Pfeiffer Vacuum GmbH Praha). Asi se ptáte, co má Fakulta strojní, chemie a vakuová technika společného? Ve vzdělávání mnoho. Příjemná diskuse se vedla o otázkách vzdělávání od těch nejmenších v mateřských školách, až po Ph.D. studenty. Do všeho zapadají experimenty s vakuem, které baví všechny generace. Cílem nás i pana profesora je popularizovat přírodní a technické vědy bez ohledu na hranice států a kontinentů. Myslím si, že jeho věta na Meltingpotu „Scientists and Engineers are the spearhead of development and economic growth“, definuje jeden ze směrů naší fakulty a univerzity. Jsem rád, že jsme mohli uvítat v pořadí třetího nositele Nobelovy ceny v celé historii naší univerzity. Colours of Ostrava 2016 přímo navazovaly na Meltingpot a to už byl asi pro všechny nevšední hudební zážitek. Mnoho z vás jsem na Coloursech potkal. Takový skvělý začátek prázdnin bych uvítal častěji. Nyní již přeji vám všem příjemné prázdniny.

Ještě doplňuji zajímavý článek s názory Dana Shechmana na vzdělávání, které specifikuje citátem: „Špatný učitel je jako zkažené jídlo. Břicho z něj ale bolí celé generace“. Doporučuji ke čtení....