Blog

Od nejmladších, po nejstarší (studenty)....

Nejmladšími zástupci na naší univerzitě jsou jednoznačně děti v Univerzitní mateřské škole VŠB-TUO a těm patří 1. červen každého roku. I Fakulta strojní se letos připojila ke Dni dětí a předala dárek „roboto-pejska“ s cílem přiblížit dětem techniku, v již tak útlém větu. Nevěřili by jste, jak úžasně reagovaly na šikovnost pejska ovládaného tlesknutím. Další zajímavou možností robotické stavebnice je sestavení pavouka,  robota, apod., místo roboto-pejska díky dílcům, servopohonům a software. Doufám, že univerzálnost stavebnice přiblíží děti k technickým disciplínám touto nenásilnou formou. Na opačném konci stojí naši absolventi fakulty a univerzity. Počátkem června probíhaly na Fakultě strojní státní závěrečné zkoušky a 27. a 28. 6. 2016 budu předávat vysokoškolské diplomy absolventům bakalářského a magisterského stupně studia. Nemohu zapomenout ani na absolventy bakalářského stupně studia v Šumperku, kde proběhne slavnostní promoce 1. 7. 2016. S velkou radostí podepisuji diplomy a dodatky k diplomům (letos se jednalo o více než 1 100 podpisů), protože za nelehkým studiem je vidět výsledek, který stojí za to. I my si vážíme práce, kterou jste po dobu studia prokázali připravenost na praktický profesní život a některé z vás oceníme za výsledky dosažené v průběhu studia a diplomové práce na slavnostní promoci. Gratuluji vám všem k dosaženým výsledkům a přeji mnoho zdraví, osobních a profesních úspěchů. Nezapomeňte na svou Alma Mater. Jednou z možností, jak zůstat v kontaktu, je vaše registrace na stránky ALUMNI.