Blog

Několikrát u svářečů....

Společným tématem tohoto blogu je moje specializace strojírenská technologie v oblasti svařování, pájení a řezání. Od osmdesátých let minulého století se zabývám problematikou svařování různých materiálů a vlastnostmi svarových spojů prováděných různými technologiemi s prioritou vysokouhlíkových ocelí a ocelí používaných v energetice. V květnu tohoto roku jsem se po dlouhé době zúčastnil 4 konferencí zaměřených na tuto oblast. Bohužel je pravdou, že ve funkci děkana odbornost ustupuje do pozadí. Zaměření konferencí bylo od svařování vysokopevných ocelí, přes svařování v jaderné energetice (60 let jaderné energetiky v ČR) a svařování ocelových konstrukcí (Konstrukce 2016), až po Svařovací den 2016, který se zabýval opět svařováním v jaderné energetice. Na Svařovacím dni 2016 v Hněvkovicích (Jaderná elektrárna Temelín) byly hlavním tématem vadné svarové spoje na našich jaderných elektrárnách z úst osoby nejpovolanější - předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dany Drábové, Ph.D. Po skončení přednáškové části semináře se účastníci i paní předsedkyně zúčastnila praktických ukázek, kde si „na vlastní kůži“ vyzkoušela svařování a řezání kovových materiálů. Společným jmenovatelem u všech konferencí byla diskuse kolem svařování, ale současně kolem problému s nedostatkem techniků nejen vysokoškolsky vzdělaných, ale i středoškoláků a svářečů. Technologické problémy, vady svarových spojů a jejich opravy umíme řešit téměř okamžitě, ale s techniky je to podstatně horší. Pokud jsou mezi vámi čtenáři tohoto blogu z řad nerozhodnutých maturantů (absolventů středních škol), co studovat dále, je strojařina dobrou volbou. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit konferencí na vysoké odborné úrovni i když nepatří k těm, které jsou evidované v databázích Scopus či Web Of Science....