Blog

Dopočítali jsme se....

Březen a duben každého roku je ve znamení přípravy rozpočtu na letošní rok a finančního vyúčtování loňského roku. Všechny kroky byly úspěšně ukončeny 19. 4. 2016 schválením obou dokumentů Akademickým senátem Fakulty strojní VŠB-TUO. Jak jsme hospodařili v roce 2015? Mezi návrhem rozpočtu 2015 a jeho vyúčtování je vidět patrná úspora deseti pracovišť FS cca 5 mil. Kč. Podařilo se nám investovat do nového obráběcího centra a do dalších komodit, které obohatí výuku novými moderními technologiemi. Trochu si musím postěžovat nad položkou „Podpora publikační činnosti v časopisech s Impact faktorem“, kde fakulta vyčlenila půl milionu korun z čehož bylo profinancováno pouze asi 20%. Ne že bychom utratili prostředky jinde, ale z toho vyplývá, že nepublikujeme mnoho. Nový rozpočet na letošní rok je stejně jako vloni vyvážený. Díky nárůstu počtu studentů v běžícím akademickém roce, narostl rozpočet o cca 5,5 mil. Kč (+ 6,5%) oproti roku minulému. V letošním roce finančně více podporujeme výuku zahraničních studentů a kurzy angličtiny pro naše pracovníky. Zvláštní položkou v rozpočtu je „rekonstrukce Studijního oddělení“ po více než třiceti létech. Určitě si mnoho z nás pamatuje Studijní oddělení FS za dob studia v osmdesátých létech minulého století. Na tomto oddělení jsme mnoho let  „vytrvale“ udržovali stávající stav. Po prázdninách se můžou studenti těšit na nové moderní studijní oddělení.