Blog

Letošní březen plný novinek.

První březen byl dnem mého nástupu do druhého období ve funkci děkana Fakulty strojní VŠB-TUO na léta 2016 - 2020. Tento den byl pro mě sice snazší než 1. březen 2012, ale i tak se jedná o krok spojený s velkou zodpovědností za následující čtyři roky. K zásadním rozhodnutím v tomto období patří obsazení postů proděkanů FS. K stávajícím proděkanům Jiřímu Friesovi a Robertu Čepovi přibude Zdeněk Folta a Zdeněk Poruba. Touto cestou bych chtěl poděkovat Sylvě Drábkové a Radkovi Čadovi za obrovský kus odvedené práce. Dalším úkolem je sestavení Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TUO, na které nyní pracuji. Úplnou novinkou, kterou si zatím dovedeme představit jen částečně, je nový vysokoškolský zákon a jeho implementace na VŠ. Rovněž start očekávaného programovacího období ESF projektů  (OP VVV, aj.) nepodceňujeme. K těmto méně častým změnám patří pravidelné činnosti, jako je každoroční rozpočet FS 2016. Dobrou zprávou je, že  máme nárůst finančních prostředků, oproti roku 2015, o 5,7 mil. Kč (tj. nárůst o cca 6,7%). Nelze však opomenout další aktivity „Kariéru plus“ a zajímavou přednášku paní Dany Drábové (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost). Již ve středu 23. 3. 2016 v 10:00 nás čeká slavnostní ROLLOUT/Křest formule #2 v Nové Aule VŠB-TUO, kde jste srdečně zváni. Výčet aktivit ukončím pozvánkou na ŠKODA AUTO UNI DAY 2016 6. 4. 2016 od 10:00 opět v Nové Aule VŠB-TUO, přijďte se podívat na poprvé představenou závodní Škodu Fábii R5. I při množství aktivit pevně věřím, že se nám podaří březnový „ostrý start“ zvládnout, držte nám palce.....

Na závěr ještě jedna výborná zpráva, VŠB-TU Ostrava se pro rok 2016 umístila v prestižním žebříčku Times Higher Education (THE) na 161 - 170 místě v Evropě a v ČR na místě prvním!!! Jsme nejlepší univerzitou v České republice, kterou jste mnozí z vás studovali, studujete nebo studovat budete!!!