Blog

Opět o statistice s rozpaky....

Možná si pamatujete, že jsem psal o statistikách (V některých statistikách vítězí ekonomové... z 24. 3. 2014), které různým způsobem „křiví“ povědomí o kvalitě fakult i vysokých škol. Na vině mohou být nepřesně položené otázky, nevhodně nastavené parametry, upřednostňování méně podstatných oblastí, apod. Myslel jsem si, že my technici se díváme na statistiky tak trochu přísněji. Naši zástupci měli snahu a jednali s paní redaktorkou o návrhu úprav zpřesnění otázek z pohledu, ne novináře, ale zástupců vysokých škol. My rádi povedeme diskusi kolem parametrů rozhodujících o co nejreálnějším obrazu o fakultách a vysokých školách, jež bude srozumitelný široké veřejnosti, zejména v období, kdy se maturanti rozhodují o volbě svého budoucího povolání. Po dvouletých diskusích s redaktory Hospodářských novin a přečtení zaslaných otázek, jsme se rozhodli, že Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava se lednové ankety NEZÚČASTNÍ s patřičným vysvětlením, zaslaným paní redaktorce. Reakce redakce byla zajímavá, otázky a vyhodnocování je opravdu diskutabilní, ale nyní už je nemůžeme změnit. Podotýkám, že stejnou odpověď jsme dostali i před rokem. Po vydání výsledků ankety v Hospodářských novinách v lednu 2016 jsem okamžitě musel odpovídat na desítky telefonátů a emailů „Proč nejste v této anketě“? "Vždyť vaše výsledky od nárůstu finančních prostředků o 66% za 4 roky, nárůstu počtu přijatých studentů o 46% v tomto akademickém roce (současně s nárůstem počtu zahraničních studentů na dvojnásobek), excelentní spoluprací s praxí ohodnocenou 3. místem v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ a jedním z nejvyšších nárůstů vědeckého výkonu v posledních létech na naší univerzitě, jsou výsledky, kterými se přece můžete chlubit", zaznívalo v telefonátech. Tyto hmatatelné údaje vypovídají o kvalitě fakulty, či univerzity. Myslím si, že i zde je nutné přihlížet k výsledkům hodnocení univerzit v žebříčku „World University Rankings 2015-16“ (komentář je v Lidových novinách 2. října 2015), kde jsme se umístili na 301.-350. místě na světě. Jsem opravdu rád, že ti co mi psali a volali, měli povědomí o těchto výsledcích. Samozřejmě jsem všem vysvětlil, že šlo o nesouhlas s položenými otázkami a vyhodnocováním ankety. Vůbec jsem nesledoval ostatní hodnocení univerzit a najednou se objevil rozsáhlejší článek autorů z Univerzity Karlovy v Praze, který měl podobu, jako bych ho psal já. Vřele vám doporučuji si ho přečíst, protože zde nepíšou „technici – strojaři“, ale odborníci, kteří se zabývají profesionálně problematikou statistik a vyhodnocování jejich výsledků. Jsou ale i další komentáře. Paní redaktorko a redakce Hospodářských novin, jaký máte názor na reakci kolegů z UK v Praze? Myslíte si, že i špatná (zkreslující, nepřesná a zavádějící) statistika je lepší než statistika žádná?