Blog

Vánoce jsou tady...

Dočkali jsme se, vánoční svátky jsou tady. Asi si všichni chceme odpočinout po letošním podzimu. Za celé mé téměř čtyřleté období bylo toto období nejsložitější, počínaje oslavami 65. výročí založení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava až po prosincové volby děkana FS. Nyní již převládla vánoční atmosféra, i když nám schází sníh, který tak nějak k vánočním svátkům patří. Poslední příjemné setkání jsme absolvovali v GONGu v Dolní oblasti Vítkovic na pravidelném Vánočním punči 23. 12. 2015. A potom již rychle dodělat bramborový salát (to je můj úkol) při sledování známých pohádek v televizi. A to jsou ty pravé vánoce, jak mají být. Přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Náš Bertík přidává ještě jedno přání, které mnohdy umí vyřešit i „neřešitelné“ situace....