Blog

Čestný doktorát naší univerzity paní Daně Drábové

Předvánoční Vědecká rada VŠB-TU Ostrava měla jeden z bodů jednání, návrh na udělení titulu Doctor honoris causa (dr. h. c.) paní Ing. Daně Drábové, Ph.D. Asi paní Drábovou nemusím představovat. Dana Drábová, po ukončení studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v oboru Jaderná fyzika (1985), úspěšně obhájila doktorát v roce 2002. Všichni ji máme spojenou, od roku 1999, s dlouholetým působením na pozici předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Jedná se o člověka s nejvyšší zodpovědností za jadernou bezpečnost v ČR. Já jsem měl tu čest s ní spolupracovat mezi léty 2001 – 2012, kdy paní předsedkyně kontrolovala naši činnost inspekčního orgánu a svářečských dozorů při odstávkách jaderných bloků JE Temelín a JE Dukovany s důrazem na svarové spoje, hlavně v primárních částech elektráren. V celé své kariéře je paní doktorka známá jako člověk, který zajímavým způsobem hovoří o jaderné energetice, o záření, o energiích, o zdrojích energií ve světě a v neposlední řadě o rizicích při jejich využívání. K jedné z velice zajímavých přednášek patří přednáška na téma „Jaderné technologie, přínosy a rizika“, doporučuji Vám se na ni podívat, zde je odkaz. Víte, s jakým výsledkem skončilo hlasování o udělení čestném doktorátu? Jednohlasné ANO. Paní předsedkyně, gratuluji Vám za Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava a děkuji za Vaši dlouholetou spolupráci s naší fakultou a univerzitou.