Blog

Jaké máme absolventy Fakult strojních v České republice?

Univerzitní Den otevřených dveří (12. 11. 2015) seznamoval studenty středních škol s technikou a technickými disciplínami. „Vidět zvuk a slyšet světlo“ bylo zahajovací vystoupení, které mělo za úkol netradičním způsobem přiblížit studentům fyziku a optiku. To je jedna strana mince – začátek studia na naší univerzitě. Druhá strana mince jsou naší absolventi. Mám pro Vás další výbornou zprávu. Naše Fakulta strojní VŠB-TUO obhájila loňské třetí místo v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“ za druhou Fakultou strojního inženýrství VUT Brno a první Fakultou strojní ČVUT Praha. Víte, o jakou anketu jde? Vyhlašovatel oslovil přes 230 firem v České republice a dotazoval se, jaká je úroveň a jak jsou firmy spokojeny s absolventy fakult, či vysokých škol. K důležité informaci patří, že v anketě je zapojených více než sto fakult různého zaměření. Určitě je rozhodující počet absolventů fakult, zaměření, region, úspěšnost studia, vybavení fakult, aj. Co je ale podstatné, zaměstnavatelé našich absolventů nehodnotí absolventy podle uvedených kritérií, ale podle toho, jak se ve firmě osvědčili, jak pracují a taky, jak se dále rozvíjení. Proto je tato anketa jiná, neovlivněná „školskými parametry“, pouze hodnocením ze strany firmy. No a jaký je výsledek? Hodně zajímavý. V první sedmičce je všech pět Fakult strojních ČR!!! Jaká je tedy výuka, obtížnost studia a následná kvalita absolventů Fakult strojních, když se všechny umístily do sedmého místa? Kde se ztratily fakulty soukromých vysokých škol? Otázek je mnoho, ale výsledek je důležitý. Posouzení nechám na každém z Vás, jen se zamysleme nad základní otázkou. Pokud mají absolventi strojních fakult „vysoký kredit“, mají o ně zaměstnavatelé zájem a jsou s nimi spokojení. Gratuluji všem Fakultám strojním ČR k dosaženým výsledkům, mají se čím chlubit.