Blog

Průlomová informace o počtech studentů FS v akademickém roce 2015/2016

Blíží se konec října a to je termín tzv. matriky, čili sečtení počtu studujících studentů na VŠ. Mám pro vás výbornou zprávu, tentokrát o průlomovém počtu zapsaných (studujících) studentů na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava v prvním ročníku Bc. studia v akademickém roce 2015/2016. Možná si pamatujete mé postesknutí nad loňským poklesem zapsaných studentů do prvního ročníku Bc. studia způsobený demografickou křivkou o cca 20%. V číslech to vypadá následovně: v loňském akademickém roce prvního ročníku Bc. studia u nás začalo studovat 448 studentů, v letošním akademickém roce u nás začalo studovat 656 studentů, tj. nárůst o 46%!!! Nejen, že jsme vyrovnali 20-ti procentní loňský pokles, ale zároveň jsme se dostali na počty studentů let 2011/2012 i při stále klesající demografické křivce. Možná může někdo namítat, že jsme snížili požadavky při přijímacím řízení, v žádném případě to není pravda, nebylo přijato 202 studentů a zbylých 145 studentů (do celkového počtu přihlášek 1003) pravděpodobně studuje na jiné vysoké škole. Již první informace o počtu přihlášek s nárůstem z 621 na 1003, předznamenávala zvýšený zájem o strojní obory. Jsem opravdu rád, že popularizace vědy a představování strojařiny široké veřejnosti studentům a rodičům zaznamenává tento nárůst zájmu. Důležitým parametrem volby vysoké školy je i jisté zaměstnání po ukončení studia, ke kterému patří i údaj, že Česká republika (včetně Moravskoslezského kraje) je nejprůmyslovější stát v Evropské unii. Dobrá zpráva pro zaměstnavatele našich absolventů je, že vám můžeme garantovat větší počty tolik žádaných absolventů – techniků, které naše fakulta poskytne. Pro pracovníky Fakulty strojní z toho plyne závazek do dalších let, nejen zajišťovat, ale i zvyšovat kvalitu výuky při vyšším počtu studentů. Samozřejmě jsme připraveni tuto situaci zvládnout. Gratuluji Fakultě strojní k tomuto výsledku, ke kterému přispěli všichni pracovníci FS a za ne malé pomoci našich studentů. Děkuji všem za dlouhodobou nelehkou práci.