Blog

Podzimní téma – zaměstnanost absolventů vysokých škol

V současné době se stále vede diskuse na téma zaměstnanosti absolventů vysokých škol. Dovolím si říct, že naše VŠB – TU Ostrava se drží v zaměstnanosti absolventů na předních místech v České republice. I přes široké spektrum oborů (7 fakult) a přítomnosti Ekonomické fakulty, se nezaměstnanost absolventů pohybuje kolem 5%, podobně jako v případě technických univerzit v Praze, které mají nezaměstnanost nejnižší. Je pravdou, že tyto údaje prezentované Úřadem práce nezohledňují další možnosti studentů před nástupem do zaměstnání. Někteří absolventi po ukončení studia „jdou na zkušenou“ do zahraničí, někteří si „udělají prázdniny“ a nastoupí do zaměstnání později. Tyto aspekty mohou posouzení zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů částečně ovlivnit. Nicméně platí, že absolventi technických fakult nerozšiřují řady nezaměstnaných, je o ně velký zájem, zejména v našem průmyslovém regionu. A jaká je situace v zaměstnanosti absolventů netechnických vysokých škol?
Shodou okolností se 6. 11. 2013 objevil na Aktuálně.cz článek Terezy Holanové s názvem „Konec vysokoškolského snu. Místo do Googlu na recepci“, viz http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=794279. Rád bych doporučil tento článek k přečtení studentům středních škol, pedagogickým poradcům a také rodičům budoucích studentů vysokých škol. Je na zamyšlení nás všech, jak je možné, že existuje tak zásadní nepoměr počtu absolventů technických univerzit proti počtu absolventům ostatních oborů a zaměření. Bohužel, ministerstvo školství nezohledňuje tuto situaci, například podporou studia na technických školách, kdy v konečném důsledku chybí absolventi - technici. Stát investuje do vysokoškolských studentů nemalé finanční prostředky (na 5 let studia) a absolvent po ukončení studia nenalezne práci v oboru a často ani mimo něj. Je to škoda pro nás všechny. Základním ekonomickým parametrem státu je HDP (hrubý domácí produkt), který v České republice tvoří průmysl. Je tato situace v pořádku?