Blog

O budoucích studentech - o současných studentech - o absolventech Fakulty strojní VŠB-TUO

V těchto dnech probíhají na Fakultě strojní státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia. Když vidím v dopoledních hodinách ty pobledlé tváře na chodbách, vzpomínám si na dobu, kdy jsem i já stál v osmdesátých létech minulého století na jejich místech, nebylo to příjemné. Ale člověk zapomíná na méně příjemné události a v paměti uchovává ty příjemnější, ke kterým patří úspěšné zvládnutí státních zkoušek i celého studia. Také jsem po státnicích oslavoval a vůbec jsem si neuvědomoval, že je to začátek nové životní etapy spojené s velkou odpovědností, kdy znalosti a dovednosti získané v průběhu studia budu muset uplatnit a dále rozvíjet v praxi. Při návštěvách státnicových komisí jsem se setkal s některými z vás u obhajoby závěrečných prací a jsem přesvědčen, že i tuto další mnohem náročnější etapu dokážete úspěšně zvládnout a že si vždy uvědomíte, že vaše studium na Fakultě strojní k tomu významnou měrou přispělo.
Když se podívám na studium z druhého konce, tedy od začátku, máme za sebou první kolo přijímacího řízení na naší fakultě. Jsem rád, že počet přihlášených studentů je přibližně stejný jako v loňském roce. Samozřejmě, že zapsaných studentů bude méně, protože si podávají přihlášky na více vysokých škol a teprve se budou rozhodovat, kam půjdou studovat. Z těchto důvodů Fakulta strojní vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení s termínem podávání přihlášek do 12. července 2013, viz. http://www.fs.vsb.cz/cs/okruhy/uchazeci/prijimaci-rizeni/.
Proč si vybrat ke studiu právě Fakultu strojní jsem již komentoval v mnoha článcích, které najdete na mých www stránkách. Diskuze o obtížnosti studia na Fakultě strojní jsou stále tématem nejen nastupujících studentů, ale i těch, kteří stojí před státnicovými komisemi a z jejich úst zaznívá „zvládl jsem to, i když to nebylo lehké“. Avšak kvalitní technické vzdělání s orientací na strojní obory, dobrá znalost angličtiny a osobní dovednosti umožňují absolventům úspěšně se ucházet o pracovní místa u významných firem v regionu i mimo něj.
Závěrem bych se s Vámi rád podělil o jeden názor. Shodou okolností jsem po dlouhé době dostal pohlednici z USA („papírovou“). Jaké bylo překvapení, když jsem zjistil, kdo mi píše. Pohlednici poslal náš bývalý absolvent Fakulty strojní (ukončil studium v roce 1963), kde hodnotí vzdělání získané na naší Alma Mater jako „solidní teoretický základ“.  Pedagoga vždy potěší, když absolventi naší fakulty a univerzity se vracejí a vzpomínají na vše, co na univerzitě prožili a jak znalosti získané u nás zúročili v profesním životě. Proto přeji všem končícím studentům nebo již absolventům hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů. No a těm, kteří se teprve rozhodují pro studium na Fakultě strojní, aby se nebáli zvolit sice náročnější, ale perspektivní obor studia. Podívejte se na pohlednici, jak hodnotí naší Alma Mater student po padesáti letech od promoce.


Náš absolvent z roku 1963