Blog

Zamyšlení nad rozpočtem Fakulty strojní 2013

Minulý týden byl předložen Ekonomické komisi Akademického senátu Fakulty strojní (AS FS) návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Následně pak v úterý AS FS tento návrh schválil. V roce 2012 předpokládala fakulta příjmy ve výši 70 978 tis. Kč, pak po navýšení hospodařila fakulta s prostředky z veřejných zdrojů ve výši 74 193 tis. Kč. Celkově bylo profinancováno 69 532 tis. Kč a vytvořená úspora byla převedena do Fondu provozních prostředků fakulty. Přestože byl rozpočet roku 2012 z hlavních zdrojů nižší o cca 5,5% než v roce 2011, Fakultě strojní se i při poklesu financí podařilo finančních prostředky uspořit. Na těchto výsledcích se podílejí všechna pracoviště FS i když vykazují rozdílné výsledky.

Návrh rozpočtu pro rok 2013 je optimističtější, jak z hlediska přidělených prostředků z MŠMT, tak i z hlediska nárůstu vědeckého výkonu FS (RIV). I když nám byla přidělená nižší finanční částka (A+K), dohnali jsme ztrátu vědeckým výkonem FS body v RIVu. Celkové finanční prostředky z MŠMT na univerzitu narostly o 2,2%. Nárůst vědeckého výkonu přinesl FS zvýšení prostředků o cca 10% oproti roku 2012.

Do roku 2013 vstupujeme s vyrovnaným rozpočtem s částkou cca 80 mil. Kč. Nová metodika rozdělování prostředků na FS mezi pracoviště klade důraz na zvyšování vědeckého výkonu jednotlivých pracovišť. Důležité je, že na FS všechna pracoviště vstupují do roku 2013 s kladnou částkou, některá pracoviště dokonce s rezervou.

Ani v tomto roce nezapomínáme na motivační prostředky pro zvyšování vědeckého výkonu pracovníků a studentů FS (impaktované časopisy, patentové přihlášky, apod.). V loňském roce jsme vyplatili na odměnách studentům, doktorandům i pracovníkům přes 500 tis. Kč. Již v prvním kvartále roku 2013 bylo vyplaceno přes 200 tis. Kč. Jen tak dále.....