Blog

Kvalita – nekvalita výuky a absolventů Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava

V předchozím blogu jsem Vás zval na setkání akademické obce. Děkuji, za Vaši účast a za vznesené dotazy a připomínky. Doufám, že se mi prezentací a odpověďmi na dotazy podařilo objasnit situaci na naší fakultě. Existuje však jedno z témat, které se čím dál častěji objevuje v diskuzích nejen mezi akademickými pracovníky, ale také i mezi studenty. Mohli bychom ho nazvat: ,,Kvalita a náročnost výuky FS“. Jedna názorová vlna hovoří o tom, že máme zvyšovat kvalitu výuky a tím zvyšovat kvalitu naši absolventů. Tento názor jednoznačně podporuji, je v souladu s názorem vedení VŠB-TUO i pana ministra Fialy. Dále je zapracován v dlouhodobém záměru VŠB-TU Ostrava i Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Rovněž je názor na zvyšování kvality našich absolventů jednoznačně podporován a požadován zástupci firem i členy Průmyslové rady FS. Oproti zkvalitňování výuky a našich absolventů stojí názor, že studium na Fakultě strojní VŠB-TUO je studium těžké, zda by nebylo možné například snížit počet povinností (zkoušky a zápočty) v prvním a druhém roce Bc. studia, zda by náročnost předmětů nemohla být nižší z důvodu nástupu absolventů gymnázií (bez základních znalostí ve strojírenství), apod. Za naprosto nepřijatelný názor považuji snahu snížit obtížnost výuky vyřazováním základních předmětů či jejich zařazením jako předměty povinně volitelné nebo dokonce jen volitelné, např. Základy strojnictví, Nauka o materiálu, Základy technologií, Konstruktivní geometrie, apod. Snížení obtížnosti výše uvedených předmětů, popř. jejich vymizení z osnov studia by zajisté přivítali studenti zejména gymnázií. Studenti průmyslových škol by zase přivítali, kdyby z rozvrhu vymizela Matematika nebo Fyzika. Nabízí se tedy otázka: ,,Jaký je profil studenta FS, o kterého po dokončení studia budou mít zájem firmy?“ Opravdu bude zájem ze strany průmyslu o studenta FS bez základních znalostí matematiky, fyziky, materiálu, technologiích, deskriptivní geometrie a např. základů strojnictví? Bohužel i mezi našimi pedagogy slýchávám názory o nutnosti snižovat počty a rozsah zejména technických předmětů. Jaký je tuto problematiku Váš názor?

Na závěr tři odkazy: další informace najdete na mém facebooku a na mých www stránkách. Prezentaci ze shromáždění Akademické obce FS naleznete zde.