Blog

Blog děkana Fakulty strojní

Vážení kolegové, studenti,

otevřením tohoto blogu bych rád mezi námi zahájil užší komunikaci, jejíž hlavním cílem je zatraktivnění pracovního a studentského života na Fakultě strojní. V přesvědčení k jeho spuštění mě utvrdily kladné odezvy na blog pana rektora. Současně tímto krokem naplňuji i jeden z bodů mého volebního programu. Cílem této platformy je zrychlit předávání informací, vést diskuse nad tématy (i ožehavými), seznamovat Vás s mými názory na spousty otázek v rámci nejen Fakulty strojní, ale i naší a jiných univerzit, Průmyslové rady FS a dalších. 

Prostřednictvím hlasovacích formulářů blogu, budete mít možnost vyjádřit svůj názor k vybraným tématům a to i takovým, které se jeví nediskutovatelné či „kuloární“. Doufám, že se mi touto cestou podaří mnohé objasnit a zároveň získat zpětnou vazbu z Vaší strany. Nové příspěvky jsou k dispozici pro všechny pracovníky a studenty VŠB–TU Ostrava na stránce http://innet.vsb.cz (v sekci pro Fakultu strojní), včetně hlasovacího formuláře umístěného pod příspěvkem. Pevně věřím, že se tak naskytne příležitost vést otevřenou komunikaci mezi Vámi a mnou.

A poznámka na závěr: dne 6. 3. 2013 od 12:30 na C4 proběhne Shromáždění Akademické obce FS s p. rektorem a děkanem FS, a již teď můžete na oba zaslat otázky elektronicky.

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.