Blog

Výsledky vědy a výzkumu

Blíží se období různých hodnocení a uzavírání návrhu rozpočtu naší univerzity na příští rok.  Chtěl bych využít platformy mého blogu k tomu, abych o všem informoval.  Asi to pro některé budou texty trochu nudné, protože v nich nebude moc místa na odlehčení.  Budou to  ale texty klíčové z toho důvodu, abyste všichni viděli, jak si stojíme, kde se nám daří, co nám nejde a hlavně, abyste byli informováni o všem důležitém.  Začnu klíčovými body zprávy o vědě a výzkumu, kterou prezentoval pan prorektor Strnadel na naší Vědecké radě 9. 3. 2012.  

Už jsem na tomto místě několikrát zdůrazňoval, že jsme navýšili svůj vědecký výkon a že nám to pomáhá kompenzovat výpadek financování příspěvku na vzdělávání.  Tato tabulka to jasně dokladuje.

Vysledky VaV

Z pohledu trendu to znamená navýšení příjmů o 18,8% oproti roku 2010.  Také je důležité dodat, že tato tabulka kromě veřejných prostředků zahrnuje i podporu výzkumné činnosti ze strany podnikové sféry, ale neobsahuje příjmy z projektů OP VaVpI.  Chceme věci posoudit takové, jaké ve skutečnosti jsou a evropské dotace by v tomto výsledky zkreslily, byť by to bylo výrazně k lepšímu.  Nicméně, že se jedná o nemalé prostředky dokladuje následující tabulka, kde je výčet všech projektů OOP VaVpI uveden včetně toho, jakým objemem přispívají do našeho rozpočtu.

OP VaVpI

Jsem přesvědčen, že tato čísla, by měla vnést trochu klidu mezi naši akademickou obec a nejen ji. Přes všechna ta krácení umíme za to vzít a pomoci si jinak. Nakonec to dokladuje i návrh rozpočtu, který bude předložen ke schválení Akademickému senátu.  Ale o tom až příště.