Blog

Výzva k podnikavosti

Před nedávnem jsem o něčem podobném psal krátce po mé návštěvě Kanady. Tehdy zástupci University of Waterloo prezentovali zásadní změnu v systému svého vzdělávání směrem k podpoře podnikavosti svých studentů. To není nic výjimečného. Řada univerzit vyspělého světa se stále více zaměřuje na tuto oblast a není pochyb o tom, že na čele světového žebříčku jsou právě ty, kterým se to daří. Nejde tady o zakládání nějakých firem typu import-export-kriminál, ale o spin-off společnosti, které navazují na činnost univerzity jako takové. Z definice se jedná o takové firmy, které jsou založeny za účelem využití intelektuálního vlastnictví vytvořeného na akademické půdě

Proč se k tomuto tématu vracím? Protože minulý týden proběhla zasedání dvou vědeckých rad, kde se problematika spin-off firem diskutovala. První z nich byla vědecká rada Centra excelence IT4Innovations, která je, vyjma dvou zástupců z Česka a jednoho ze Slovenska, složena z profesorů univerzit zemí jakými jsou Kanada, Velké Británie, Španělsko, Rakousko a Švýcarsko.  A právě tam zazněl požadavek rozšířit komercionalizaci výsledků našeho superpočítačového centra právě o podporu vzniku nových spin-off firem, jakožto nejvyšší formy transferu technologií do praxe. Podnikání je na našich univerzitách tak trochu neznámý a mnohdy "podezřelý" fenomén. Jednak to vyplývá z naší historie, kdy podnikání bylo 40 let absolutní tabu a po revoluci se mnohým tzv. "podnikatelům" podařilo celou tuto oblast zařadit spíše do oblasti špinavých praktik, než do klíčové sféry rozvoje naší ekonomiky.

My na naší univerzitě máme ale nástroj, jak vznik spin-off firem podpořit. Je jím Podnikatelský inkubátor. A o něm byla řeč na vědecké radě naší vysoké školy. Letos poprvé se inkubátor dostal do černých čísel a vytvořil univerzitě příjem 600 tisíc (ještě v roce 2009 to bylo -1,5 milionu). Od roku 2008 stál u zrodu 53 společností, z toho 9 bylo studentských, 12 absolventských a 16 dalších firem je složeno hlavně ze studentů a absolventů. To je ale jen začátek. Rád bych, aby se Podnikatelský inkubátor dostal blíže k velkým výzkumným projektům řešeným na naší univerzitě. Aby se stal klíčovým nástrojem pro vznik nových spin-off firem. Pak bychom totiž mohli k těm 600 tisícům přidat možná i více než jednu nulu navíc. Je třeba navýšit příjem z pronájmů o podíl na hospodářských výsledcích realizovaných transferem technologií právě prostřednictvím spin-off společností. K tomu je ale potřeba mít dobré nápady a ty pak umět zhodnotit. Obojí není nic jednoduchého, ale určitě je to řešitelné. První vlaštovky jsou mezi námi.