Blog

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

430 vás z řad zaměstnanců si našli čas a vyplnili tento dotazník. Měl jsem možnost si těch 29 stran výsledného shrnutí přečíst během nekonečné cesty z Prahy domů do Ostravy. Nevím, který génius plánuje opravy D1, ale jsem minimálně z tohoto důvodu pro opětovné zavedení trestu smrti a začal bych s jeho aplikací na Ředitelství silnic a dálnic ;-). Ale vraťme se k meritu věci. Těch výsledků je celá řada a určitě je zveřejníme na našich stránkách. Nejde jen o to je zveřejnit, ale také se z nich poučit. Bez zpětné vazby není řízení a nerad bych, aby se takové průzkumy dělaly jen pro účely naplnění kritérií nějakého auditu kvality, kterými průběžně procházíme. Jen namátkou, některé výsledky hovoří o tom, že více než 80% respondentů si myslí, že mu naše škola poskytuje při práci možnost se dále rozvíjet. 67 procentní je  spokojenost s pracovními podmínkami na pracovišti. Na druhou stranu u otázky, zdali jsou lidé spravedlivě odměňováni, byla spokojenost vyjádřena pouze 49%. Možná ještě zajímavější byly jednotlivé připomínky a komentáře. Nelze úplně jednoduše na ně všechny odpovědět, protože jich bylo skutečně hodně. Pokusím se ale na ně reagovat postupně v rámci svého pravidelného blogu. Mimochodem, řada lidí si stěžuje na nedostatečnou komunikaci, takže snad to touto cestou alespoň trochu napravím. 

Velmi často opakovaným tématem bylo stravování a mateřská školka. Stravování se bude muset změnit. Dohodli jsme se na tom, že k němu trochu přispějeme ze sociálního fondu na úkor penzijního připojištění tak, aby se to nedotklo provozních prostředků, kterých se nám hrubě nedostává. Menza se však bude muset výrazně zlepšit. Dostane sice méně peněz, ale současně bude muset být kvalitnější. I my akademici máme takto stanovená kritéria ze strany MŠMT, takže není důvod, proč by se to nemělo týkat i ostatních zaměstnanců a tedy i menzy. Z pohledu školky máme hotový projekt, máme zajištěné financování provozu, ale chybí nám 15 milionů investic, které potřebujeme k její výstavbě. Zatím není v dohledu nějaký sponzor, který by se toho chtěl chopit, takže to budeme muset řešit z vlastních investičních zdrojů, nebo využít úvěru. Úroky jsou v současné době na minimu, takže by to nemuselo být nereálné. Případně se pokusíme dohodnout na odložených splátkách s těmi, kteří by měli celou stavbu na starost. Samozřejmě je ve hře i krizová varianta, že budeme muset celou stavbu odložit z důvodu drastického krácení prostředků na investice ze strany MŠMT.

Zazněly také dotazy, proč máme galerii sportovců? Protože je tomu tak na všech univerzitách ve světě. Ti lidé nás reprezentují a univerzitní sport je nedílnou součástí akademického života. Co se týká oceňování našich nejlepších vědců, tak to řešíme cestou jejich prezentace na slavnostním shromáždění vědecké rady a nemine je ani malá finanční odměna.  A pak se objevila ještě jedna připomínka, kterou odcituji: "Změnit systém! Buď jsme škola a učíme, nebo vědci a publikujeme. Není možné dělat obojí." Tak to bude problém. Jsme vysoká škola a dělat obojí je naše povinnost, dokonce bych řekl stavovská čest. Vzpomínám si, když se u nás na univerzitě krátce po revoluci objevil rektor jedné ze západních univerzit. Tehdy na obdobný dotaz, jak je tomu u nich, odpověděl: "kdo nedělá výzkum a nepublikuje, není svými kolegy tolerován"!