Blog

Jak podpořit technické vysoké školy

Já vím, je to ohrané téma, ale vracím se k němu, protože jsme se před nedávnem setkali rektoři technických vysokých škol se zástupci průmyslových organizací, ministrem průmyslu a lidmi z MŠMT. Jasně se ukazuje, že současný stav vysokoškolského vzdělávání zcela určitě nepodporuje to, co nám nejvíce chybí - vzdělaní technici a inženýři.  Absolutní nedostatek je energetiků a informatiků.  Z tohoto pohledu naše škola patří k těm, které tyto dvě oblasti pokrývají, a to zásadním způsobem.  Když vezmeme do úvahy, že energetika je svou podstatou velmi interdisciplinární téma, protože pokrývá oblasti strojního inženýrství, silnoproudou elektrotechniku (a nejen tu), stavební technologie, materiálové vědy a samozřejmě i problematiku surovin, tak bychom měli mít teoreticky vystaráno.  O informatice nemusím ani hovořit.  Takže to vypadá, že by při normálně fungující politice technické vysoké školy, včetně té naší, měly mít "na růžích ustláno".  To, že nemají, nemusím asi zdůrazňovat.  Namísto, aby se vzdělání pro průmysl podpořilo, tak jsem kráceni na počtech studentů úplně stejně jako všechny ostatní obory.  Ty možná nejsou tak žádané na trhu práce, ale je o ně u studentů větší zájem (nechci spekulovat proč, ale o snadnosti studia některých z nich asi nebude pochyb) a přijímají tak z větší množiny zájemců. V rámci našeho Fóra průmyslu a vysokých škol jsme se tedy shodli na dvou klíčových tématech, které je třeba prosazovat na všech úrovních: (i) je třeba navýšit rozpočty technických vysokých škol a (ii) přitáhnout ke studiu technických a přírodovědných oborů více zájemců, především těch kvalitních.

U prvého bodu asi není sporu o tom, že by stálo zato navýšit koeficient ekonomické náročnosti takových oborů.  Těch 65% navíc oproti nominální hodnotě je silně podceněných ve srovnání se zahraničím i ostatními obory.  Laboratorní výuka, jejíž součástí je drahá technika a nutnost učit v menších kolektivech studentů, si prostě žádá své a že to není levná záležitost asi není třeba zdůrazňovat. To je ale neprůchozí, protože někde přidat znamená v rámci našich omezených financí někde ubrat.  To neprojde už i proto, že techniky jsou stále v menšině oproti jiným vysokým školám. Dohodli jsme se ale na něčem jiném.  Co kdyby průmyslové podniky odváděly 1% svých daní do fondu, který by spravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a ze kterého by se podpořily technické obory. To by byla nepochybně pomoc, která by měla smysl a umožnila by i překlenout krizi nedostatečné motivace studentů ke studiu technických oborů. Jenom se trochu bojím toho, jak na to bude reagovat Ministerstvo financí. S cifršpiony to někdy nebývá úplně jednoduché ;-)