Blog

Uč se

Uč se jazyky!!! Tak tento slogan se objevil na celé řadě billboardu v Ostravě. Poukázal na jeden z problémů, který naše město tíží a je bezpochyby bariérou na jeho cestě stát se skutečnou evropskou metropolí.  Pan ředitel Balnar z Wichterlova gymnázia to ale vidí ještě jinak. Nejen jazyky, je třeba se učit všechno, protože znalosti našich nejmladších se stále zhoršují a naše budoucnost je na vzdělanosti založená. Proto připravil otevřený dopis, který jsme spolu s profesorem Močkořem a Pačesem rádi podepsali. "Uč se" je jeho sloganem. Sám mám trochu nepříjemný pocit, že řada mladých by ráda studovala a vystudovala, ale učit se jim moc nechce. Na tomto místě je třeba říct, že to neplatí o všech. Z vlastní zkušenosti vím, že je nemálo těch, které se učit ohromně baví a uvědomují si sílu takto nabytého vědění. Potvrzuji. Je to nejlepší investice do budoucnosti. A co je na tom skutečně krásné? Učení přináší radost z vědění nejen danému jednotlivci, ale celé společnosti. Je jen věčná škoda, že úspěchy našich vědců nejsou tak vidět jako ty sportovní. Hmm, asi stěží se někdo v neděli odpoledne půjde dívat místo na Baník třeba na důkaz nějaké zapeklité matematické věty (poslední dobou to ale už může být na pováženou ;-)). Slogan "Uč se" má však mnohem hlubší dopad než jen na ty nejmladší. Týká se nás všech. Rodičů, přátel a hlavně učitelů. Stěží budeme moci někoho učit, pokud sami tento princip nebudeme respektovat. Těžko mladou generaci získáme pro budoucnost naplněnou hledáním nového a nepoznaného. Takže. Učme se. Všichni.