Blog

Opět ke slučování univerzit

Letní sezóna je převážně o nevážných věcech, ale protože se blíží nový školní rok, chtěl bych vás všechny informovat o tématu, které jsme spolu s Ostravskou univerzitou otevřeli začátkem letošního roku - slučování univerzit.

Prolog. Slučování univerzit je nepochybně hodně aktuální problematika nejen z pohledu našich dvou univerzit působících v Ostravě, ale diskutuje se na toto téma všude v Evropě. Jsou země, kde se jenom nediskutuje, ale i jedná. Dánsko je jednou z těch, kde se tyto záměry dotáhly až k reálným a pozitivním výsledkům. Stejně tak se ve Finsku slučují dvě velké univerzity v Helsinkách, svým zaměřením hodně podobným těm našim dvěma ostravským, s cílem zvýšit svou konkurenceschopnost. Není to tedy z přinucení jiného, než být lepší než ostatní. Stejný záměr jsme měli a máme i my, stát se silnou výzkumně orientovanou univerzitou a prorazit ve stále tvrdší konkurenci. 

Dějství první. To, že takový počin podporuje i naše ministerstvo a že, jak tvrdil tehdejší náměstek ministra pro vysoké školy Koucký, to nebude jen podpora slovní, nás vedla k tomu, vše připravit a zahájit konkrétní kroky k jeho realizaci. Proběhla jednání na vedení obou univerzit, pozitivně se k tomu záměru vyjádřily i akademické senáty. Je ale zjevné, že sloučení tak velkých institucí bude něco stát, protože i v tomto případě na začátku platí 1+1=2,5 než se projeví efekt procesu integrace. Požádali jsme tedy MŠMT, aby nám pomohlo najít financovaní pro takový projekt z Evropských strukturálních fondů, ze kterých by se takové sloučení dalo zaplatit.  Po několika jednáních s vedením ministerstva bez nějakých konkrétních výsledků nakonec zaznělo doporučení, abychom připravili návrh celého projektu a ten doložili společně definovaným záměrem v podobě memoranda. Tak se tedy i stalo, dokumenty byly připraveny a odeslány náměstku Kouckému. Od něj také přišlo poděkování za ně doložené krátkou informací, že ode dneška již není náměstkem, protože byl odvolán. Materiály měly být ale předány k dalšímu zpracování. Nebyly.

Dějství první. Teď si možná říkáte, že neumím počítat, protože by mělo následovat dějství druhé. Nikoliv. Když mají vysoké školy během necelého roku tři náměstky, tak se představení musí upravit. Noví aktéři se prostě musí naučit nový text. Takže po nepříliš úspěšné mailové komunikaci jsme se konečně sešli s náměstkem Wilhelmem, abychom se domluvili na tom, jak pokračovat dále. Po několika týdnech přišel dopis. Celý proces je určitě ze strany MŠMT podporován, doporučuje se dát cíl sloučení univerzit  do dlouhodobého záměru obou univerzit a požádat o financování formou centralizovaného rozvojového projektu.  A to je také aktuální stav k dnešnímu dni. Připravíme další materiály a budeme čekat na to, zdali nám bude tento projekt schválen. Pak se uvidí, jestli budu moci napsat do svého blogu Dějství druhé nebo jen Epilog. Za ta léta jsem se naučil trpělivosti. Nakonec projekt superpočítače si řekl o pět let mého života. Ale stálo to za to!