Blog

11 000 podpisů

Ne, nejde o žádnou petici nebo něco podobného, ale o podpisy na diplomy našich absolventů a jejich doplňků k diplomům. Když jsem psal o tom, jak nerad sedím u státních závěrečných zkoušek, tak tohle podpisování se může zdát ještě horší. No žádný velký plezír to tedy není. Taky jsem za ta léta svůj podpis hodně optimalizoval. Nejprve to byl Ivo Vondrák, pak jsem to zkrátil na Vondrák a teď je to něco jako Vandrk nebo Vomdak, prostě jak to trefím. Ubezpečuji ale všechny, že jsou to mé originální podpisy a nikoliv nějaké razítko. To číslo bezmála 5500 tis. absolventů je hodně vysoké a podpisy děkanek, děkanů a mé osoby stvrzují nejen to, že lze užívat toho či onoho akademického titulu, ale je to i závazek reprezentovat naši Alma Mater. Musím říct, že jsem špatně snášel kritiku naší vysoké školy v době, kdy jsem byl jejím čerstvým absolventem a snáším ji ještě hůře jako ten, který teď stojí v jejím čele. Být hrdý na to, že jsem absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava není žádné klišé a stojí zato to říkat, kde se jen dá. Milé absolventky a absolventi, přeji vám, aby se vám dařilo nás všechny ukazovat v tom nejlepším světle. Tím také nemyslím jenom z pohledu odborných znalostí, které jsou nepochybně důležité, ale nejsou všechno, podle čeho vás bude okolní svět posuzovat. Také si přeji, abychom naši akademickou pospolitost dokázali vzájemně využít, protože, jak říkávám, genetický kód univerzity se šíří právě prostřednictvím vás, našich absolventů. V opačném případě všechny ty podpisy skončí v propadlišti dějin a to nikdo z nás určitě nechce.